[tm_spacer size=”sm:150;lg:261″][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”مرکز امداد خودرو” font_size=”xs:26;sm:34;md:42;lg:50″ line_height=”1.42″ max_width=”740px” link=”tel://02144142363″][tm_spacer size=”sm:60;lg:100″][tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”شرکت امداد رسانی مای امداد” font_size=”xs:26;sm:34;md:42;lg:30″ line_height=”1.42″ max_width=”740px”][tm_spacer size=”sm:60;lg:100″]
[tm_spacer size=”sm:40;lg:80″][tm_message_box style=”warning” icon_type=”ion”]

مشتریان عزیز فقط خدمات خود را از طریق شماره تماس های داخل سایت دریافت کنید و ما هیچ شماره موبایلی را برای ارائه سرویس و تماس شما تایید نمی کنیم.

[/tm_message_box][tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:60″]

[tm_spacer size=”sm:40;lg:80″][tm_box_icon style=”02″ align=”center” heading=”درباره ما” text=”مای امداد تشکیل شده از 30 تعمیرکار و 50 یدک کش که بتواند به صورت 24 ساعته خدمات امداد خودرو را در شهر تهران ارائه کند، شما عیزان میتوانید با ثبت درخواست خود به صورت تلفنی و اینترنتی از خدمات ما بهره مند شوید.” button=”url:tel%3A%2F%2F02144142363%20%20||target:%20_blank|” image=”5378″ text_width=”ثبت درخواست”][tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:60″]
[tm_heading tag=”h4″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” xs_align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”درخواست امداد” link=”tel://02144142363″][tm_spacer size=”xs:30″][tm_heading tag=”h5″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” xs_align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”02144142363″ link=”tel://02144142363″][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:50″][tm_box_icon align=”center” icon_type=”fontawesome5″ icon_fontawesome5=”far fa-car-mechanic” box_link=”url:tel%3A%2F%2F02144142363||target:%20_blank|” heading=”تعمیرات تخصصی” text=”شرکت ما با داشتن تعمیرگاه های تخصصی میتوانند مشکلات خودرو شما را انجام دهند، ما تعمیرات تخصصی موتور و گیربکس را انجام می دهیم.”][tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:50″]
[tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:50″][tm_box_icon align=”center” icon_type=”fontawesome5″ icon_fontawesome5=”far fa-car-mechanic” box_link=”url:tel%3A%2F%2F02144142363||target:%20_blank|” heading=”ارسال یدک کش” text=”شرکت ما با داشتن یدک کش های مستقر در تمام نقاط تهران برای شما در 24 ساعت شبانه روز یدک کش ارسال کنیم تا خودرو شما را به تعمیرگاه منتقل کنیم.”][tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:50″]
[tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:50″][tm_box_icon align=”center” icon_type=”fontawesome5″ icon_fontawesome5=”far fa-car-mechanic” box_link=”url:tel%3A%2F%2F02144142363||target:%20_blank|” heading=”تعمیرات درمحل” text=”ما تعمیرکاران متخصصی را برای شما در زمان خرابی خودرو ارسال می کنیم، تا به شما کمک کنند.”][tm_spacer size=”xs:20;sm:30;lg:50″]
[tm_spacer size=”xs:30″][tm_heading tag=”h5″ custom_google_font=”” align=”center” text=”سوالات متداول”][tm_spacer size=”xs:30″][tm_accordion style=”02″ multi_open=”1″ open_first_item=”1″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%8C%D8%AF%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%DB%8C%D8%AF%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%2030%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%20%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D8%A8%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%2080%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%22%7D%5D”][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_spacer size=”xs:50;lg:100″][tm_client gutter=”30″ auto_play=”5000″ items_display=”xs:3;sm:3;md:5;lg:7″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%225403%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225397%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225400%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225399%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225398%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225406%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225407%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%5D”][tm_spacer size=”xs:50;lg:100″]
[tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_counter style=”02″ icon_type=”linea” icon_linea=”linea-arrows-circle-check” number=”30″ text=”تعمیرات سیار” description=”ما با داشتن بیش از 30 تعمیرکار سیار توانایی سرویس دهی در محل شما را داریم، و تا جایی که بتوانیم مشکل خودرو شما را در محل شما برطرف کنیم.” number_prefix=”+”][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_counter style=”02″ icon_type=”linea” icon_linea=”linea-arrows-circle-check” number=”5″ text=”نعمیرگاه تخصصی” description=”ما با داشتن 5 تعمیرگاه تخصصی در نقاط تهران توانسته ایم تمام خدمات و تعمیرات خودروها را اعم از موتور، گیربکس و خدمات برقی را ارائه کنیم”][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_counter style=”02″ icon_type=”linea” icon_linea=”linea-arrows-circle-check” number=”1000″ text=”مشتری راضی” description=”ما با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه امداد خودرو توانسته ایم به بیش از هزار مشتری خود وفادارانه سرویس دهی کنیم و رضایت آنها را جلب کنیم.” number_prefix=”+”][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_counter style=”02″ icon_type=”linea” icon_linea=”linea-arrows-circle-check” number=”50″ text=”یدک کش” description=”ما با داشتن بیش از 50 یدک کش توان سرویس دهی در کل تهران را دارا هستیم، و مشتریان ما میتوانند به راحتی در خواست خود را ثبت کنند.” number_prefix=”+”][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_heading tag=”h4″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” xs_align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”درخواست امداد” link=”tel://02144142363″][tm_spacer size=”xs:30″][tm_heading tag=”h5″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” xs_align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”02144142363″ link=”tel://02144142363″][tm_spacer size=”xs:30″]
[tm_spacer size=”xs:30″]

امدادخودرو واژه ای بسیار کاربردی است که در مواقع خرابی خودرو به ذهن افراد میرسد تا بتوانند با مراکز مختلفی تماس بگیرند و درخواست امداد رسانی کنند.

شما میتوانید با تماس با شماره های شرکت مای امداد درخواست امداد خود را ثبت کنید

امدادخودرو تهران

[tm_spacer size=”xs:30″]

سوالات متداول

امدادخودرو تهران ؟

شرکت مای امداد با فعال بودن در شهر تهران اماده ارائه خدمات امداد خودرو می باشد و ما در تمام نقاط تهران خدمات ارسال یدک کش و ارسال تعمیرکار را انجام می دهیم

ایا شما شبانه روز هستید؟

بله گروه ما با داشتن بیش از 80 پرسنل در تمام نقاط تهران به صورت 24 ساعته خدمات ارائه می کند و شما میتوانید در هر سایعت از شبانه روز با ما تماس بگیرید.

آیا شما مجاز هستید ؟

شرکت و خدمات ما قانونی است و طبق قوانین اتحادیه و جموهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمام هزینه های گفته شده به شما در قبالش فاکتور رسمی داده میشود

میزان زمان حضور شما ؟

زمان حضور کارشناس در محل شما بسته به ساعت و نقطعه جغرافیایی شما میتواند متفاوت می باشد ولی به طور میانگین زیر 30 دقیقه به شما خواهند رسید.

هزینه خدمات شما ؟

خدمات امداد خودرو بسته به نوع خدمت و نقطه جغرافیایی شما میتواند متفاوت باشد، به طور مثال خدمات یدک کش به صورت مصوب اتحادیه می باشد و نیز خدمات تعمیرات درمحل جدا از هزینه های قطعات مصرف شده هزینه ایاب و ذهاب و هزینه کارشناس در محل محاسبه میشود.

آیا در محل تعمیرات دارید؟

خرابی های خودروها با هم فرق دارد اگر خرابی خودرو به شکلی باشد که بتوان در محل شما تعمیر شود و یا نیاز به وسایل و ابزار خاصی نیاز نباشد میتوان در محل تعمیرات کرد

آیا شما قطعات دارید؟

ما قطعات مورد نیاز خود را از نمایندگان مجاز فروش قطعات خریداری میکنیم و سعی میکنیم از قطعات اورجینال استفاده میکنیم، ولی خود ما انبار قطعات نداریم و خوب قطعات را تامین می کنیم.