مشکلات قابل رفع توسط امدادخودرو

مشکلات متعددی میتواند در جاده برای خودرو شما به وجود آید :

مشکلاتی از قبیل :

 1. پارگی تسمه تایم
 2. پارگی تسمه موتور
 3. حرابی باتری
 4. خرابی پمپ بنزین خودرو
 5. سوراخ شدن شیلنگ رادیاتور
 6. خرابی فن های رادیاتور
 7. خرابی پلوس چرخ ها
 8. خرابی ترمز خودرو
 9. این مشکلات و سایر مشکلات احتمالی دیگر میتوند برای شما در چاده رخ دهد ولی بعضی از این موارد در محل شما قابل حل بوده و نیازی به جابجایی خودرو نمی باشد.
 10. امدادخودرو - امدادخودرو تهران

  امداد جاده ایی – یدک کش

 11. ولی تعمیر و رفع مشکل درمحل نیازمند متخصص بودن کارشناس های امدادخودرو می باشد که بتواند با سفارش قطغه مورد نیاز در محل خرابی خودرو مشکل شمارا حل کند.
 12. توجه کنید که کارشناس اعزام شده برای شما دلیل قانع کننده ای برای حمل خودرو به نعمیرگاه به شما ارائه کند و حتما خود شما همراه یدک کش به تعمیرگاه مراجعه کرده و رسید تحویل خودرو خود را دریافت کنید.
 13. خرابی خودرو معمولا میتواند در محل خرابی رفع شود مگر آنکه برای تعمیر خودرو تجهیزات مکانیکی مورد نیاز باشد.

درخواست امداد