مشکلات قابل رفع توسط امدادخودرو

مشکلات متعددی میتواند در جاده برای خودرو شما به وجود آید :

مشکلاتی از قبیل :

 1. پارگی تسمه تایم
 2. پارگی تسمه موتور
 3. حرابی باتری
 4. خرابی پمپ بنزین خودرو
 5. سوراخ شدن شیلنگ رادیاتور
 6. خرابی فن های رادیاتور
 7. خرابی پلوس چرخ ها
 8. خرابی ترمز خودرو
 9. این مشکلات و سایر مشکلات احتمالی دیگر میتوند برای شما در چاده رخ دهد ولی بعضی از این موارد در محل شما قابل حل بوده و نیازی به جابجایی خودرو نمی باشد.
 10. امدادخودرو - امدادخودرو تهران

  امداد جاده ایی – یدک کش

 11. ولی تعمیر و رفع مشکل درمحل نیازمند متخصص بودن کارشناس های امدادخودرو می باشد که بتواند با سفارش قطغه مورد نیاز در محل خرابی خودرو مشکل شمارا حل کند.
 12. توجه کنید که کارشناس اعزام شده برای شما دلیل قانع کننده ای برای حمل خودرو به نعمیرگاه به شما ارائه کند و حتما خود شما همراه یدک کش به تعمیرگاه مراجعه کرده و رسید تحویل خودرو خود را دریافت کنید.
 13. خرابی خودرو معمولا میتواند در محل خرابی رفع شود مگر آنکه برای تعمیر خودرو تجهیزات مکانیکی مورد نیاز باشد.

خرابی های قابل تعمیر درمحل

خودروهای یدک کش امدادخودرو در صورت نیاز خودرو با باید به تعکیرگاه خای مجاز منتقل کنند من قصد دارم  دراین مقاله خرابی های قابل تعمیر در محل را شرح دهم :

مورد اول :  پنچری خودرو

مورد دوم : خرابی باتری

مورد سوم : جوش آوردن خودرو

مورد چهارم : خرابی سیم کلاج

مورد پنج : تعویض روغن

مود ششم : تعمیذ پمپ بنزین

مورد هفتم : تعمیر فن خودرو

مورد هشتم : استارت نخوردن خودرو

مورد نهم : تعویض شیلنگ هیدرولیک

تمام موادی که ذکر شده است مواردی است که توسط امدادخودرو های ما پوشش داده میشود و نیازی به انتقال به تعمیرگاه وجود ندارد.

شماره امدادخودرو مرکزی تهران : 09124438400

 

 

معرفی فنی سوئیچ پژو 206

چهار وضعیت کلید در داخل سوئیچ استارت عبارتند از:
1 -وضعیت STOP یا خاموش:
سوئیچ بسته است.
2 -اولین پله، وضعیت تجهیزات جانبی:
سوئیچ بسته است ولی فقط میتوان از تجهیزات جانبی
استفاده کرد.
3 -دومین پله، وضعیت حرکت:
سوئیچ باز است.
4 -وضعیت استارت
روشن کردن موتور)استارت(
کلیدها
با استفاده از این کلید، قفل درهای جلو، در صندوق، کلید
غیرفعال کننده کیسه هوای سرنشین، درباک، قفل فرمان
و روشن کردن خودرو به صورت مجزا عمل میکنند.
قفل و بازکردن با قفل مرکزی
با اســتفاده از ايــن کليدها همه در هــا و در صندوق با
استفاده از قفل در راننده قفل مي شوند ولي از اين طريق
همه درها جز در صندوق باز ميشــوند. چنانچه یکی از
درها باز باشد، قفل مرکزی عمل نمیکند.
کنترل از راه دور
با فشار بر روی دکمة A درهای خودرو از راه دور قفل میشوند.
ً به مدت دو
این عمل با روشــن شدن چراغ راهنما حدودا
ثانیه نمایش داده میشود. با فشار بر روی دکمة B درهای
خودرو از راه دور باز میشــوند، و با دو بار چشــمک زدن
چراغ راهنما نمايش داده ميشود.
فراموش کردن کلید*
اگر کلید روی قفل فرمان باقی بماند، یک هشــدار دهنده
صوتی همزمان با باز شــدن در قســمت راننده به شــما
یادآوری میکند که کلید در داخل سوئیچ باقی مانده است.
پارک کردن خودرو
در یک پارکینگ به منظور قفــل کردن درهای خودرو،
دکمة A را فشار دهید. درصورتیکه چراغهای راهنما به
مدت یک ثانیه روشــن و خاموش شوند، درها قفل شده
و سیســتم وارد حالت دزدگیر میشود. اما اگر چراغهای
راهنما برای چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش
شــوند، یکی از درهای خودرو باز اســت و سیستم وارد
ً
حالت دزدگیر نخواهد شــد. لذا پس از بستن در، مجددا
دکمة A را فشار دهید.

نکته آخر : اگر در زمانی که سوئیچ شما به مشکل خورده است با امدادخودروهای مرکزی تهران تماس بگیرید تا امدادخودرو برای کمک به شما حاضر شوند.

لیست خودرهای امدادخودرو تهران

امدادخودرو تهران با داشتن بیش از150 یدک کش میتواند خودرو های ذیل را تحت پوشش خود قرار دهد :

امدادخودرو 206

امدادخودرو های ایران خودرو

امدادخودرو پراید

امدادخودرو سمند

امدادخودرو ام وی ام 

امدادخودرو زانتیا

امدادخودرو پژو پارس

امدادخودرو مگان

امدادخودرو ماکسیما

امدادخودرو پژو 405

امدادخودرو 207

امدادخودرو جک 

درخواست امداد