روش باتری به باتری ماشین

در دنبای امروز که مردم تمام کارهای خود را وابسته به خودرو کرده اند، با مشکلاتی از قبیل خرابی خودرو برخورد دارند که در بعضی از این موارد خرابی خودشان به عنوان یک کارشناس خبره به بررسی خودرو میپردازد، که با هرچه زودتر مشکل را حل کرده و از صحنه بروند، یکی از این موارد رایج خرابی باتری ماشین و یا به قول معروف خوابیدن باتری می باشد زیرا باتری ها در زمانی که خودرو خاموش میشود و دینام ماشین نیز کار میکند ممکن است خالی کرده و دیگه قدرت روشن کردن موتور را نداشته باشد، این مشگل زمانی رخ میدهد که ما بعداز خروج از ماشین یکی از چراغ های خودرو را روشن گداشته و یا یادمان میرود خاموش کنیم که همین موضوع باعث خالی شدن باتری میشود.

راه حل :

راه حل اول که این است با شماره امدادودرو تماس بگیرید تا انها به کمک شما آمده و باتری شمارا برای حداقل یک استارت شارژ کنند تا مجدد دینام ماشین باتری را شارژ کند. دراین راه امداد خودرو های سطح شهر برای شما راه کاری مناسب است ولی اگر به هر دلیلی نخواستید تماس بگیرید باید یک ماشین را به کمک خودتون بیارید و از طریق کابلی استاندارد از باتری ماشین دومی به باتری ماشی اولی برق منتقل کند.

مراقب باشید که این نوع کار اگر درست انجام نشود و یا کابل واسط خراب باشد و یا اتصالی داشته باشد میتواند به برق هر دو خودرو اسیب بزند و باعث سوختن قطعات داخل خودرو شود مانند باند و ضبط های خودرو به همین علت باید از کابل و کارشناس درست استفاده کنید تا اسیبی به خودرو شما نرسد.

امدادخودرو

امدادخودرو تهران

درخواست امداد