شماره امدادخودرو

امدادخودرو چیست ؟

امدادخودرو به گروه های امدادی رسانی به خودروها گفته میشود که هر تولید کننده خودرو برای خریداران خودرو های خود خدمات امدادی ویژه ایجاد کرده است.

به طورمثال امداد خودرو سایپا، امدادخودرو کیا، امدادخودرو ایران خودرو،هستند که با راه اندازی مرکز تماس برای مشتریان خود پل ارتباطی ایجاد میکنند.

در این حوزه نیز مانند سایر حوزه ها بخش خصوصی نیز وارد شده و در کنار امداد رسانی خود خودرو سازان اقدام به امداد رسانی میکنند.

شماره امدادخودرو بخش خصوصی 09120377041 می باشد که برای امداد رسانی به تمام خودروها تعبیه شده است و با یک تماس در کنار شما خواهند بود کارشناس گروه مای امداد.

امداخودرو تویوتا و کیا و نیز هیوندای در این خدمات نیز حضور دارند.

09120377041

درخواست امداد