روش یدک کشی خودرو گیربکس اتومات (امدادخودرو)

یدک کشی خودرو های اتوماتیک باید به صورت خیلی حرفه ای و درست انجام شود زیرا خودرو هایی که گیربکس اتومات دارند اگر درست حمل نشود باعث خرابی خودرو میشود.

خودرو های خارجی که باید حتما با خودرو برهای مخصوص حمل شود تا به آنها اسیب نرسد ولی خودرو های داخلی که گیربکس اتوماتیک دارند باید از جلو خودرو بسته شود به یدک کش و حمل شروع شود زیرا اگر از پشت بسته شود و ماشین به حرکت بیفتد در خلاف جهت حرکت میکند ماشین در زمان حمل و باعث خرابی میشود.

باید خودرو از جلو بسته شود و امداد رسانی انجام شود.

روش یدک کشی خودرو گیربکس اتومات (امدادخودرو)

امدادخودرو

امدادخودرو ها مجاز این موارد را میدانند و حتما به درستی این کار را انجام میدهند.

 

درخواست امداد